วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - 5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

อื่น ๆคำค้น:
   

 

  
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎ..
นันทพร แสนศิ..
  มี review
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้:..
ทิพย์ฆัมพร เก..
  มี review
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Path..
พัสมณฑ์ คุ้ม..
  มี review
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล / ลิวร..
ลิวรรณ อุนนาภ..
  มี review
คู่มือหัตถการพื้นฐานสำหรับแพทย์เว..
เพิ่มศักดิ์ ..
  มี review
โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน จากอณู สู่ ..
ชุติมา ศิริกุ..
  มี review
ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและกา..

  มี review
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและก..

  มี review
คู่มือส่งเสริมจริยธรรม สำหรับองค์..

  มี review
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและก..

  มี review
ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1 = Textbook ..
สุทธิพร จิตต..
  มี review
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fu..
ดลฤดี สงวนเสร..
  มี review
โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย ..
วรุตม์ โล่ห์..
  มี review
ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี..
วีรวรรณ เล็กส..
  มี review
บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและก..
ณหทัย วงศ์ปกา..
  มี review
ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 2/ บรรณาธิกา..
ชุษณา สวนกระต..
  มี review
วัณโรคในเด็กทางคลินิก: ตำราสำหรับ..

  มี review
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก/ บรร..
อรพรรณ โพชนุก..
  มี review
ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโล..
กานดิษฎ์ ประย..
  มี review
หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก/..

  มี review
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระ..
มาลีวัล เลิศส..
  มี review
การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากค..
เกสรา ศรีพิช..
  มี review
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 = Funda..
สุภวรรณ วงศ์..
  มี review
แนวทางปฏิบัติอย่างปลอดภัยในเวชศาส..
วิบูลย์ เรือ..
  มี review
การพยาบาลออสโตมีและแผลในศตวรรษที่..
จุฬาพร ประสังส..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ
ประกาศ                                             

ประกาศรายชื่อผู้ค้างทรัพยากรสารสนเทศ

  Copyright 2016. All Rights Reserved.