วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - 5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

อื่น ๆคำค้น:

   

 

  
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที..
นันทพร แสนศิร..
  มี review
การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุข..
พิมพาภรณ์ กลั่..
  มี review
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunologi..
กาญจนา อู่สุว..
  มี review
กฎหมายสำหรับพยาบาล (ฉบับเรียบเรียง..
แสงทอง ธีระทอง..
  มี review
โรคกลัวโรคย้ำคิดย้ำทำและการรักษาด..
สเปญ อุ่นอนงค..
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (..
เกวลิน ชื่นเจ..
  มี review
ความรู้เรื่องโรค : โรคทางผิวหนัง/..
วันทนีย์ บุญบ..
  มี review
ความรู้เรื่องโรค : โรคทางระบบ หู ..
วันทนีย์ บุญบ..
  มี review
กายบริหาร/ วัฒนา ตรงเที่ยง
วัฒนา ตรงเที่..
  มี review
การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ, กีรด..
กีรดา ไกรนุวั..
  มี review
คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อน..
นิลภา พฤกษานุศ..
  มี review
การพยาบาลในระยะคลอด / ชญาภรณ์ เอก..
ชญาภรณ์ เอกธร..
  มี review
การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ = Glauco..
วีระวัฒน์ คิดด..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ = Card..
จรัญ สายะสถิตย..
  มี review
พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิดทฤษฎี และกา..
จักรพันธ์ เพ็..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ
ประกาศ                                             
ประกาศรายชื่อผู้ค้างทรัพยากรสารสนเทศ

  Copyright 2018. All Rights Reserved.