วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - 5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

อื่น ๆคำค้น:

   

 

  
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะ..

  มี review
ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวช..

  มี review
หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการ..
ณตพล ศุภณัฐเศ..
  มี review
โรคของเยื่อบุตา = Diseases of con..
รสสุคนธ์ คชรั..
  มี review
การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย / ก..
กอบกาญจน์ ทองป..
  มี review
การให้คำปรึกษาทางอายุรศาสตร์ที่พบ..
วีระศักดิ์ ศริ..
  มี review
รู้ทันสมองเสื่อม / วรพรรณ เสนาณรง..
วรพรรณ เสนาณร..
  มี review
จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics ..
มณี อาภานันทิ..
  มี review
ลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยเด็ก = Pr..
นงนุช สิระชัยน..
  มี review
ศัลย์เสวนา : การพยาบาลศัลยศาสตร์แ..
ไพรสุดา บัวลอ..
  มี review
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน..
สุเทพ เรืองวิ..
  มี review
ศัลยศาสตร์หลอดเลือดประยุกต์. เล่ม..

  มี review
การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์ = Lear..
วันเพ็ญ ดำดี
  มี review
สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจร..
ปราโมทย์ ถ่าง..
  มี review
จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา
อุสา สุทธิสาค..
  มี review
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 / โดยคณา..

  มี review
การพยาบาลปริศัลยกรรม = Perioperat..

  มี review
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ =Trauma nursi..

  มี review
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 / โดยคณา..

  มี review
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่มที่ 2 ..
อภิญญา เพียรพ..
  มี review
ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก..
พิมลรัตน์ ไทย..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ
ประกาศ                                             
ประกาศรายชื่อผู้ค้างทรัพยากรสารสนเทศ

  Copyright 2017. All Rights Reserved.